Publikációk

Bár az ügyvédi tevékenység egy kifejezetten és markánsan gyakorlati jellegű tevékenység, azonban ez nem jelenti azt, hogy elméleti jellegű tevékenység nélkül teljesíthető volna. Akár csak ha a jogszabály értelmezésekre gondolunk - amely egy komoly és meg nem kerülhető része a jogi képviselet ellátásának - is igaz ez az állítás.

Ezen túlmenően az ügyvédi tevékenység ellátásának alapja nyilvánvaló módon az egyetemi tanulmányok eredményes elvégzése. Ezek során pedig - a kialakult és kialakított oktatási rendszer okán - nagyrészt elméleti jellegű oktatásban részesültünk. Ezek során számtalan elméleti jellegű tanulmány vagy értekezés született, amelyek bár irodalmi szóhasználattal élve "ifjúkori zsengék", ugyanakkor mindenképpen bírnak bizonyos szakmai jellegű értékkel.

Ezek közül is kiemelkedik a szakdolgozat, amely - talán nem véletlenül - az én esetemben "Az európai ügyvéd" címmel született és már prognosztizálta, hogy a jogi szolgáltatások közül, melyik módot kívánom teljesíteni, utalva a nyelvismeretek okán az esetleges Európán belüli lehetőségekre.

Utóbbi gondolatot folytatva idegen nyelvek ismerete, így különösen a német nyelvé alapjaiban határozza meg jelenlegi ügyvédi tevékenységemet, egyben meghatározó jellegű volt a tanulmányiam folytatása során (ld. önéletrajznál: berlini tanulmányok). Ennek megfelelően születtek német nyelvű tanulmányok is, amelyek szintén ezen az oldalon olvashatók.


Szakdolgozat


Az európai ügyvéd - jogi szolgáltatások az Európai Közösségben (1998)

 

Egyetemi tanulmányok


A magyar társasági jog az Európai Közösség jogalkotásának tükrében (1997)
Kollektív kisebbségi jogok? (1998)
Szubszidiaritás - önállóság európai módon (1998)
Az európai integráció történelmi fejlődése (1997)
Die Geschichte der Zivilgerichtbarkeit und Gerichtsverfassung in Ungarn (1997)
Die Entwicklung des deutschen Sozialgesetzbuches (1998)


„Lakáskulcs” cikkek


Előkészületek szerződéskötés előtt
Vagyonszerzési illeték
Adófizetési kötelezettség
Foglaló
Elővásárlási jog
Elbirtoklás
Ráépítés
Birtokvédelem
Ráépítés
Szomszédjog
Kötbér
Közös tulajdon bíróság általi megszűntetése
Letétbe helyezett bejegyzési engedély
Szerződés megszűntetése és felbontása
Cselekvőképesség, állampolgárság*
Ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonos
„Szocpol”
„Szocpol” részletesebben
Olvasói kérdések és azok megválaszolása
Jogszabály-módosítások

Egyéb