Szolgáltatások

A jogi szolgáltatások széles köre önmagában indokolja annak konkretizálását és részletezését, hogy milyen szolgáltatás nyújtására kerülhet sor. Itt tehát azon területek értendők, amelyek kapcsán megbízásokat vállalok és teljesítek, az ügyvédi tevékenység széleskörű lehetőségei közül. Természetesen a mai egyre összetettebb világunkban kizárólag specializálódás útján lehetünk eredményesek, így amivel foglalkozunk, abban lesz gyakorlatunk és tapasztalatunk. Ez pedig egyfajta önjáró specializálódási folyamatot indukál és eredményez. Ezt természetesen rengeteg körülmény (fizikai elhelyezkedés, nyelvtudás, személyi jellegek, stb.) befolyásolja, ami azonban nem célja jelen oldalnak. Az alább felsorolt területek tehát, azok, amelyekben rendszeres megkeresések útján megbízások ellátását teljesítem.

Polgári jog

- képviselet peres és peren kívüli eljárásokban,
- jogi tanácsadás polgári jogi kérdésekben
- szerződések, egyéb okiratok szerkesztése, véleményezése

Gazdasági jog

- gazdasági társaságok (Bt, Kft, Rt, stb.) alapítása, társasági szerződések módosítása
- gazdasági tanácsadás magánszemélyek és vállalkozások számára,
- társaságok általános képviselete
- társaságok átalakulásának jogi ügyintézése
- felszámolás, végelszámolás során teljeskörű képviselet
- tanácsadás üzleti tárgyalások, szerződéskötések

Ingatlanügyletek

- ingatlanokkal kapcsolatos szerződések (adásvétel, csere, bérlet, stb) készítése (német nyelven is)
- teljeskörű földhivatali ügyintézés
- ingatlanközvetítéssel kapcsolatos tanácsadás, képviselet
- társasház-alapító okiratok készítése, módosítása, társasházak képviselete

Közigazgatási jog

- közigazgatási határozatok (APEH, VPOP, Építésügyi Hatóság, OMMF, stb.) felülvizsgálatának ügyintézése
- tb-, adó-ügyekben jogi tanácsadás, illetve peren kívüli és peres képviselet

Munkajog

- gazdasági társaságok munkaszerződéseinek, munkaköri leírásainak, stb,
illetve egyéb belső szabályzatainak elkészítése
- munkaügyi viták esetén jogi tanácsadás
- munkáltató intézkedés, munkavállalói magatartás véleméyezése
- munkaügyi jogvitákban peres és peren kívüli képviselet

Közlekedési ügyek

- közlekedési balesetekhez kapcsoló eljárások (Nyomozó Hatóság, Bíróság előtt) során képviselet
- sértetti képviselet közlekedési balesetekhez kapcsolódóan

Kártérítési jog

- vagyoni és nem vagyoni kártérítés kapcsán peren kívüli és peres képviselet
- ügyintézés és képviselet a hatóságok előtt, illetve a biztosítóval szemben

Családi jog

- házassági és ehhez kapcsolódó, valamint más családjogi tárgyú ügyekben
peres és peren kívüli képviselet, tanácsadás
- családjogi kérdéskhez kapcsolódóan szerződések, okiratok készítése

Társadalmi szervezetek

-alapítványok, egyesületek (közhasznú szervezetek) alapító okiratának,
alapszabályának elkészítése, módosítása
- társadalmi szervezetek általános képviselete
- társadalmi szervezetek működésével, gazdálkodásával kapcsolatos tanácsadás, képviselet

Szellemi alkotások joga

- védjegy bejelentésekkel kapcsolatos képviselet és ügyintézés
- védjegy-hasznosítással kapcsolatos képviselet és tanácsadás
- szerzői jog